colofon

Partners

De Flexbarometer is een initiatief van TNO in nauwe samenwerking met de ABU en de vakcentrale FNV en CBS, met steun van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Klik op de logo’s van de partners voor meer informatie.

  • Logo TNO
  • Logo ABU
  • Logo FNV Flex
  • Logo FNV

Bron

Er wordt gebruik gemaakt van een representatieve bron, te weten de Enquête Beroepsbevolking van het CBS (EBB).

De EBB van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verstrekt informatie over de relatie tussen mens en arbeidsmarkt. Hierbij worden kenmerken van personen in verband gebracht met hun huidige dan wel toekomstige positie op de arbeidsmarkt. Naast persoons- en huishoudenskenmerken worden onder meer gegevens verzameld over de arbeidsmarktpositie, het arbeidsmarktverleden en het opleidingsniveau van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder.

Voor meer informatie over de EBB klik hier.